Prymas | o Prymasie

O Prymasie

Nie myślmy za dużo o tym, co było, ani co będzie. Któż z nas jest panem przeszłości albo przyszłości. Nasza jest tylko teraźniejszość.

Kardynał Stefan Wyszyński

Nie wystarcza, że nie czynimy nic złego, trzeba, abyśmy czynili dobrze.

Kardynał Stefan Wyszyński

W orędziu do Polaków w dniu śmierci Prymasa Tysiąclecia, 28 maja 1981 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II napisał:

„Szczególnym przedmiotem (…) medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa, śp. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym on, Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno. Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością pasterze Kościoła, niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały naród. Każdy na swój sposób, tak jak Bóg i własne sumienie mu wskazuje. Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości”.

  1. 1901 – Urodził się 3 sierpnia 1901 w Zuzeli nad Bugiem.
  2. 1910 – Przeprowadza się z Rodziną do Andrzejewa, gdzie umiera Jego Matka. To wydarzenie na małym chłopcu wywarło piętno na całe życie. Nie mając od dziecka Matki znalazł Ją w Matce Boskiej Jasnogórskiej.
  3. 1912-1920 – Uczy się w Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Warszawie, a następnie w gimnazjum im. Piotra Skargi w Łomży.
  4. 1920 – Wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
  5. 1924 – 3 sierpnia otrzymuje święcenia kapłańskie w katedrze we Włocławku. 5 sierpnia odprawia mszę świętą prymicyjną przed cudownym obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze cdn.